Silah Ruhsatları Bilgi sayfası
Baştan sona kadar silah devir adımları

Bu makalede silah satın alma ve devir işlemlerinin kısa bir özeti verilmiştir. Gerekli evraklar ve prosedürler her ilde değişiklik gösterebilir.
Lütfen, öncelikle bağlı bulunduğunuz emniyet müdürlüklerinden yada jandarma komutanlıklarından ayrıntılı bilgi ve evrak listesini alın.


1-Taşımak veya bulundurmak amacıyla silah satın almak isteyenler ikamet ettikleri ilin valiliğine başvurarak -silah taşımak ve bulundurmak için gerekli şartları taşımaları kaydıyla- kendilerine silah ve bu silaha ait mermileri satın almak üzere -gerekli işlemleri tamamlayarak- Silah Satın Alma Yetki Belgesi alır. Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır. Bu belge ile bizzat belge sahibi tarafından silah satış yetkisi olan kamu kuruluşundan silah ve bu silaha ait mermiler satın alınabilir.
Satın alınan bu silaha ait fatura silahın Menşei Belgesi olup, düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün süre ile geçerlidir. Silah Satın Alma Yetki Belgesinde ve faturada ruhsat için müracaat süresi belirtilir ve bu ibare tebligat yerine de geçer. Silah sahibi, bu süre içinde silahı ile birlikte ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmek zorundadır.
2023 Yılı Silah Harç Ücretleri
  • Tabanca Bulundurma Ruhsatı (5 yıl) 7.390.30 TL
  • Tabanca Taşıma Ruhsatı (5 yıl) 23.093.00 TL
  • Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı (5 yıl) 7.390.30TL
  • Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı (5 yıl) 23.093.00 TL
  • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi (5yıl) 178.70 TL

2023 Yılı yukarıdakilere Ek olarak ödenecek Kart Ücretleri
  • Kurusıkı silah kartı ücreti:  40.00 TL
  • Yivsiz av tüfeği kartı ücreti: 200.00 TL
  • Silah bulundurma kartı ücreti: 300.00 TL
  • Silah taşıma kartı ücreti: 500.00 TL


Bu bölüme kadar yetkili bir bayiden yada MKE kurumundan yeni bir silah satın alma adımları anlatılmıştır. Ancak siz kullanılmış bir silah yada bir başkasına ait yeni bir silahı da devir yoluyla bir silah almak istiyorsanız 2. maddeden itibaren yapılacaklara ekleme yapmalısınız.

2- Devreden ve devir alan bir araya gelerek anlaşırlar. Aralarında, x markalı ve x seri numaralı silahı x kişisinden x fiyata devraldım/ x kişisine devrettim şeklinde imzalı bir protokol hazırlamaları tavsiye edilir. Alıcı silahı ve silahın ruhsatını mutlaka görmeli ve seri numarasını kontrol etmelidir.

3-
Her iki taraf da birer dilekçe yazarlar. Dilekçe örneklerini PDF formatında aşağıdan bilgisayarınıza indirip, çıktısını alıp gerekli yerleri doldurarak -devreden ve devir alan ayrı ayrı bağlı bulundukları ilin emniyet müdürlüklerine- verebilirsiniz.
Devir eden dilekçe örneği indir
Devir alan dilekçe örneği indir

4-
Silahını devredecek kişi, silahın ruhsatının ve kimlik belgesinin bir fotokopisini dilekçesine eklemelidir.

5-
Silahı devredecek ve devralacak kişi Noterden bir devir sözleşmesi yaparlar.

6- Silahı devralan kişi ruhsatını çıkartarak silahını teslim alır.