Silah Ruhsatları Bilgi sayfası

Baştan sona kadar silah devir adımları

Bu makalede silah satın alma ve devir işlemlerinin kısa bir özeti verilmiştir. Gerekli evraklar ve prosedürler her ilde değişiklik gösterebilir.
Lütfen, öncelikle bağlı bulunduğunuz emniyet müdürlüklerinden yada jandarma komutanlıklarından ayrıntılı bilgi ve evrak listesini alın.


1-Taşımak veya bulundurmak amacıyla silah satın almak isteyenler ikamet ettikleri ilin valiliğine başvurarak -silah taşımak ve bulundurmak için gerekli şartları taşımaları kaydıyla- kendilerine silah ve bu silaha ait mermileri satın almak üzere -gerekli işlemleri tamamlayarak- Silah Satın Alma Yetki Belgesi alır. Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır. Bu belge ile bizzat belge sahibi tarafından silah satış yetkisi olan kamu kuruluşundan silah ve bu silaha ait mermiler satın alınabilir.
Satın alınan bu silaha ait fatura silahın Menşei Belgesi olup, düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün süre ile geçerlidir. Silah Satın Alma Yetki Belgesinde ve faturada ruhsat için müracaat süresi belirtilir ve bu ibare tebligat yerine de geçer. Silah sahibi, bu süre içinde silahı ile birlikte ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmek zorundadır.
  • Tabanca Bulundurma Ruhsatı (5 yıl) 17.566 TL
  • Tabanca Taşıma Ruhsatı (5 yıl) 54.889,50 TL
  • Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı (5 yıl) 54.889,50 TL
  • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi (5yıl) 424,70 TL

  • Kurusıkı silah kartı ücreti:  100 TL
  • Yivsiz av tüfeği kartı ücreti: 400 TL
  • Silah bulundurma kartı ücreti: 750 TL
  • Silah taşıma kartı ücreti: 1000 TL


Bu bölüme kadar yetkili bir bayiden yada MKE kurumundan yeni bir silah satın alma adımları anlatılmıştır. Ancak siz kullanılmış bir silah yada bir başkasına ait yeni bir silahı da devir yoluyla bir silah almak istiyorsanız 2. maddeden itibaren yapılacaklara ekleme yapmalısınız.

2- Devreden ve devir alan bir araya gelerek anlaşırlar. Aralarında, x markalı ve x seri numaralı silahı x kişisinden x fiyata devraldım/ x kişisine devrettim şeklinde imzalı bir protokol hazırlamaları tavsiye edilir. Alıcı silahı ve silahın ruhsatını mutlaka görmeli ve seri numarasını kontrol etmelidir.

3-
Her iki taraf da birer dilekçe yazarlar. Dilekçe örneklerini PDF formatında aşağıdan bilgisayarınıza indirip, çıktısını alıp gerekli yerleri doldurarak -devreden ve devir alan ayrı ayrı bağlı bulundukları ilin emniyet müdürlüklerine- verebilirsiniz.
Devir eden dilekçe örneği indir
Devir alan dilekçe örneği indir

4-
Silahını devredecek kişi, silahın ruhsatının ve kimlik belgesinin bir fotokopisini dilekçesine eklemelidir.

5-
Silahı devredecek ve devralacak kişi Noterden bir devir sözleşmesi yaparlar.

6- Silahı devralan kişi ruhsatını çıkartarak silahını teslim alır.

-Ruhsatım iptal oldu. Silah ruhsatı alamıyorum. Nedir bu 6136 sayılı kanunun 16. maddesi?

6136 sayılı kanun; Ateşli silahlar, Bıçaklar ve diğer aletler ile ilgili kanundur ve 16. Maddesi de bu kanuna muhalefet konularını açıklayan maddedir. Bu kanun maddesindeki suçlardan her hangi birini işlemiş olanlara silah ruhsatı verilmez, mevcut silah ruhsatları da iptal edilir.

6136 sayılı kanun 16. maddesini ayrıntılarını okumak için tıklayın.

Şahıslar hangi suçu işlemiş olurlarsa olsunlar, yasal sürenin sonunda ceza verilen mahkemelerce tekrar memnu haklarının iadesi kararı alırlar ise silah ruhsatı alabilirler.


-Dededen, Babadan kalma faturasız, ruhsatsız tabanca yada tüfeğe ruhsat çıkarabilir miyim?

Evet ama yalnızca bulundurma ruhsatı çıkarabilirsiniz.

6136 Sayılı Kanunun 11. maddesinin 3. fıkrasının “antika olan ateşli silahlarla bıçaklar için verilen izin bunların yalnız sahibine bırakılmasına veya nakline müsaadeyi tazammun edip üstte taşımaya cevaz vermez”; yönetmeliğin antika silahlar başlıklı 59. maddesinin “Kriminal Polis Laboratuvarlarında antika silah olduğu tespit edilen silahlar ruhsata bağlanabilir. Bu silahların sadece bulundurma ruhsatı verilir…”

Yukarıdaki kanun maddesine istinaden, silahınızın kaç yaşında olduğuna, geçmiş statüsüne (Örnek, Osmanlı paşasının silahı, Alman subayı tabancası vs. gibi) bakılmaksızın silahınızı, bağlı bulunduğunuz Emniyet Müdürlüğü Ruhsat masası yada Jandarma Silah ruhsat bölümüne başvurarak, yakın akrabanızdan size miras kalan silahınıza, bulundurma ruhsatı çıkarmak amacıyla kriminal polis laboratuvarından Antika silah raporu talep edebilirsiniz.

Bir diğer önemli hatırlatma ise antika raporu için başvurmadan önce, silahın daha önce herhangi bir suçta kullanılmadığından emin olmalısınız. Eğer size miras kalan bu tür bir silah ile geçmişte neler yapıldığından emin değilseniz silahınızı en yakın emniyet birimine götürüp teslim etmelisiniz.

Konuyla ilgili Yargıtay Kararlarını buradan okuyabilirsiniz.


-Sosyal medyada bir ilandan yada tanımadığım birinden tüfek satın aldım ama fatura vermedi. Bu tüfek için her hangi bir şekilde ruhsat alabilir miyim?

Maalesef hiç bir şekilde bu tüfeğe ruhsat çıkarmanız mümkün değil.

Bu durumda yapabilecekleriniz; Satıcı ile hala iletişiminiz varsa, uygun bir dille paranızı iade etmesini isteyebilirsiniz. İletişiminiz yoksa bu tüfeği elinizde tuttuğunuz için ruhsatsız bir silahı bulundurmak suç teşkil ettiğinden dolayı, tüfeği emniyete yada jandarmaya götürüp, teslim ederek, beraberinde elinizde satıcıya ait tüm bilgileri de içeren bir şikayet dilekçesi verebilirsiniz.


-Avcılığa merakım var. Bir tane yivsiz tüfek satın almak istiyorum. Ancak ava giderken tüfeği taşımam gerektiği için, taşıma ruhsatı mı almalıyım?

Yivsiz tüfeklerde Taşıma yada Bulundurma ruhsatı diye bir ayrım yapılmaz. Tüm yivsiz tüfeklerin ruhsatı aynıdır. Yukarıdaki ruhsat ücretleri tablosunda, Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi fiyatını görebilirsiniz.

Ancak Yivsiz tüfeklerin de nakli sırasında, ava giderken, avdan dönerken, yada bir yere götürüp getirirken tüfeğin boş olarak ve kılıfında olması kuralına mutlaka uymalısınız. Aksi takdirde tüfek aracınız içerisinde yada bagajında kılıfında ama boş değil veya boş ama kılıfında değilse bu durum cezaya tabidir.


-Yivsiz av tüfegimin yada tabancamın ruhsat süresi doldu. Cezalı duruma düşmemek için ne kadar sürem var?

Av tüfeklerinde ruhsat yenilemeniz için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süreniz vardır. Eğer bu süre içerisinde ruhsat yenileme yapmazsanız hem idari para cezası ödersiniz hem de tüfeğinize el konulur. Bu süre tabancalar için 6 aydır. Tabancalarda da süre aşılırsa aynı prosedür uygulanır.


-Üzerimde Taşıma ruhsatlı silahım varken. Yanımda birinin yada birden fazla insanın zarar gördüğü-göreceği, yaralandığı bir arbede oldu. Taşıma ruhsatlı silahımla, bu durumun sonlanması maksadıyla havaya ateş açabilir miyim?

Taşıma ruhsatları güvenlik görevlileri dışındaki bireylere, kendi can ve mal güvenliklerini sağlamaları amacıyla verilir. Dolayısıyla sizinle ilgisi olmayan kişilerin, mekanların, malların güvenliği konusunda siz sorumlu değilsiniz. Her ne kadar da elim sonuçları bulunan bir olayı engelleme amacıyla yapacağınız bu eylem, kimseye zarar vermeseniz dahi suçtur. Kanunlar bu yetkiyi yalnızca güvenlik gücü mensuplarına görevde olup olmadıklarına bakılmaksınız vermiştir.

Öte yandan devam eden elim bir olay sizin kişisel alanınıza her hangi bir şekilde sirayet etmişse, örneğin petrol istasyonunuzun içerisinde müşteriler arasında böyle bir olay yaşanıyorsa, istasyonunuz içerisindeki eşyalar yada personelinizin zarar görme riski çok yüksekse yada zarar görmüşlerse, güvenlik güçlerinin gelmesi gecikmişse, olayı sonlandırmak için başka çareniz kalmamışsa, Meşru Savunma ilkeleri kapsamında taşıma yada iş yerinde bulundurma ruhsatlı silahınızla havaya aşırıya kaçmadan bir kaç el uyarı ateşi açabilirsiniz. Ancak her koşulda mevcut fiziksel bir saldırının devam ediyor olması gerekir.

Kanunen sadece kendi mekanlarınız içerisinde yada kişisel güvenliğinizin tehlikeye girdiği anda silahınızı kullanabilirsiniz. Ama size bıçakla saldıran bir kişiye silahla ateş edip yaralamak yada öldürmek, size saldırının mahiyeti (amacı) ile değerlendirilir. İşyerinize soyguna gelenlere karşı, canınıza kastetmiş kişilere karşı yaptığınız savunma ile, park etmek, sigara içmek, yan bakmak, küfür etmek vs. gibi basit sebeplerden çıkan kavgalarda yapmış olduğunuz savunma, aleyhinizde adli organlar tarafından çok farklı değerlendirilecektir.


-Üzerimde Taşıma ruhsatlı silahım varken trafik magandası ile sürtüşme sonucunda bir yada birkaç kişi bana sopa yada benzeri aletlerle saldırınca, korkutmak ve bana saldıranları uzaklaştırmak amacıyla silahımı kullanabilir miyim?

Bu tür bir durum trafikte yada başka bir yerde, Türk Ceza kanunları kapsamında maalesef muallak (sonucu kestirilemeyen) bir durumdur. Bunun sebebi ise “Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması, fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadar indirilerek hükmolunur” şeklinde hüküm bulunurken, TCK’nın 27/2. maddesinde; “Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmişse faile ceza verilmez” hükmünün varlığıdır.

Hakkaniyete uygun karar vermeye çalışan Yargıtay Ceza Daireleri ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu, meşru savunmada sınırın aşılması halinde indirim olmadığından, olayları kararlara bağlanırken zorlanıp, hakkaniyete göre “haksız tahrik” ile “mazur görülecek bir korku ve telaştan dolayı meşru savunmada sınırın aşılması” arasında bir yol bulmaya çalışırlar.

Her durumda bu tür bir kavga içerisine girdiğinizde, ilk olarak o kişiler size saldırmış olsalar dahi, eğer olay yerinde bir görüntüleme kayıt cihazı yoksa, birden fazla şahit bulamazsanız yargılama aşamasında meşru savunmadan faydalanamazsınız. Çünkü karar verecek hakim, kimin önce saldırdığını bilmemektedir ve her iki tarafı da savunma halinde kabul eder. Ancak, belki haksız tahrik indiriminden faydalanabilirsiniz.

Sonuç olarak, saldırı aracı ile savunma aracı arasında orantı olması gerekir. Genel olarak yanlış bilindiği gibi size sopa ile yada bıçak ile saldıran bir kişiye karşı illa ki sopa yada bıçakla savunma yapmanız anlamı çıkarmamalısınız. Size sopa yada bıçakla saldıran bir kişiye ateşli bir silahla orantılı bir savunma yapabilirsiniz. Bu orantı ifadesinin açılımı çok önemlidir. Bıçakla yada sopayla kendisine saldırana karşı, tabancayla kendisini koruyanın karşı saldırıyı uzaklaştırmaya çalışırken ölçülü hareket etmesi gerekir. Örneğin; Elinde silah olmayan kişiye karşı sadece havaya ateş etmek duruma göre yeterli bir savunmadır. Bunun da yeterli olmaması halinde, savunma yapanın saldırganın ayaklarına ateş ederek saldırıyı durdurması mümkündür. Ancak, bu durumlar dikkate alınmayarak savunma yapanın saldırganı öldürmesi halinde meşru savunmada sınırın aşıldığını kabul edilir ve ceza alır.


-Renk körüyüm. Silah ruhsatı alabilir miyim?

Evet. Renk körlüğü rahatsızlığı olanlar silah ruhsatı alabilir

Bu konu ile ilgili aşağıdaki gibi bir Danıştay kararı da mevcuttur.

Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmeliğin 16. maddesinin N bendi hükmüne göre, akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik rahatsızlıklardan birine sahip olanlara silah ruhsatı verilmeyeceğinin açık olduğu, XX numune hastanesinden alınan rapor incelendiğinde, davacının yukarda belirtilen alanlardan sağlam olduğu, ancak raporda renk körü tanısı konulmuş olsa da, belirtilen rahatsızlığa sahip olanların ruhsat alamayacağı yönünde yönetmelikte her hangi bir kısıtlamanın olmadığı, bu nedenle yönetmelikte sayılan rahatsızlıklar davacıda olmadığı için, renk körlüğü nedeniyle yerel mahkemece, ruhsatın iptali ve devamında yenilenmemesi yönünde verilen dava konusu karar işleminin iptaline karar verilmiştir.


-Bin adet mermi istihkakımın 200 tanesini bir bayiden aldım. Daha sonra başka bir bayiden geri kalanını almak istediğimde istihkakımın kalmadığını söylediler. Bu nasıl olur?

Ruhsatlı silahınız için verilen mermi istihkakının bir kısmını aldığınızda çoğu bayi, sisteme tümünü almışsınız gibi girer. Bunun sebebi de istihkakınızın geri kalanını başka bir MKEK bayisinden satın almamanız için bayinin kendine göre aldığı bir önlem.

Eğer bayiniz tanıdıksa ve sürekli kendinden alışveriş yapıyorsanız bu bir sorun teşkil etmez. Ancak gelecekte kalan mermi istihkakınızı başka bir il yada ilçeden alma ihtimaliniz mevcutsa, istihkakınızın bir kısmını alırken, sadece aldığınız miktarı sisteme işlemesi için, bayiyi uyarmayı unutmayın.


-Kurusıkı silahım var. Kurusıkı silahımı bir başkasına satabilir miyim? Kurusıkı silahımı bir başkasına devir edebilir miyim?

Kurusıkı silahlar şahıs adına fatura kesilerek MKEK ve av bayileri tarafından satılır. Kurusıkı silahınızı sonradan bir başkasına satamaz yada devir edemezsiniz.