Şartlar ve Koşullar (Üyelik Sözleşmesi)

Bu web sitesi; Her türlü silah, silah imalat, tamir, tanıtım ve satış ile bunlara ait tüm aksesuarların site üzerinden 3. kişilere satış ve devrinin yapılması amacıyla kurulmuştur. Silahalsat.com, bu sektörde faaliyet gösteren yerli firmaların gelişmesine katkıda bulunmak, denetimsiz silah ve materyallerinin alış, satışını az da olsa bir denetime kavuşturmak, kullanıcıların ürünlerini kolaylıkla tanıtmasını, satmasını ve devretmesini misyon edinmiştir. Eğer Silahalsat.com'un bu misyon dışına çıktığına dair düşünceleriniz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Silahalsat.com Üyelik Sözleşmesi

1. İş bu üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), silahalsat.com tarafından işletilen www.silahalsat.com internet adresinde ürün alımı veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile silahalsat.com arasında geçerlidir.

2. Silahalsat.com'a üye olabilmek için, zihinsel sağlıklı reşit olunması ve üyelik formunun eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur. Silahalsat.com'a birden fazla üyelik yapılamaz. Farklı kullanıcı adları ile birden fazla üyelik oluşturan üyelerin hesapları, kendilerine bilgi verilerek silinir.

3. KULLANICILAR, silahalsat.com'a üye olmak aracılığıyla, bu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

4. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, silahalsat.com tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler, başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

5. silahalsat.com, bu SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

6. KULLANICILAR, silahalsat.com içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel sanal mağaza kurabilirler. Bu mağazada pazarlanacak ürünlerin tanıtımını silahalsat.com içerisinde de yapabilirler.

7. Silahalsat.com siyasi amaçlı, başkalarının kişilik hak ve hürriyetlerine saldırı amaçlı kullanılamaz.

8. Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan içerikler bulunan ilan verilemez. Kullanıcı, silahalsat.com'u kullanarak yasalara göre suç sayılan bir eylemde bulunursa, ve bu eylem, tarafımızdan tespit edilirse yada yasal mercilerden bir talep gelirse, bu KULLANICI veya KULLANICILAR hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

9. Silahalsat.com, tüm KULLANICILARIN kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 8. maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde, her ne sebeple olursa olsun kullanıcının kişisel bilgilerini, hiçbir kurum veya kuruluş ile paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

10. KULLANICI, silahalsat.com tarafından kendisine verilmiş olan yada kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi yada kuruluşlara veremez. KULLANICI'nın bu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan KULLANICI sorumlu olup, silahalsat.com'un bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari ceza, para cezası ve/veya tazminat için KULLANICI 'ya aynen rücu hakkına sahiptir.

11. KULLANICI, silahalsat.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının bilgilerine, isteği dışında ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde silahalsat.com' un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü ceza, tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için KULLANICI'ya aynen rücu edilecektir.

12. Silahalsat.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

13. Silahalsat.com'un yasal olmayan bir eylemden dolayı veya üyelikleri sözleşme maddelerine aykırılık nedeniyle iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri, silahalsat.com tarafından saklanacaktır.

14. Üyelik sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICILAR dışında, üyeliklerini kendi istekleri ile iptal eden KULLANICILAR, silahalsat.com' a tekrar üye olabilirler.

15. Silahalsat.com, kendi elinde olmayan sebeplerle veri tabanına yapılabilecek art niyetli saldırılar sonucu, üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

16. Silahalsat.com'un amacı, herkesin ilan verebileceği, sanal mağaza açarak ürünlerini pazarlayabileceği bir internet ortamı sağlamak ve milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden, silahalsat.com'a hiçbir sorumluluk yüklenemez. KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, silahalsat.com'un bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk yüklenemez.

 
a. Kullanıcı olarak ilan verirken, ilanınızın herhangi bir yasayı yada yönetmeliği ihmal etmediğinden emin olmalısınız. Silahalsat.com web sitesini kullanırken bir suç, toplumsal sorumluluk veya dolaylı yoldan kanun ve yönetmeliği ihmal yada teşvik etmemelisiniz. Unutmayın ki, sisteme girmiş olduğunuz her bilgi ve görüntü kendi sorumluluğunuz altındadır, Silahalsat.com ve 3. kişiler herhangi bir sorumluluk almaz.

 
b. Kullanıcılar, hiç bir şekilde diğer üyelerden yada diğer kullanıcılardan illegal (yasal olmayan) içerikli taleplerde bulunamazlar. Yasal olmayan türden niyetini hissettiren mesajlar ve istekler yollayamazlar. Burası yasal bir portaldır ve bu sözleşmeyi kabul eden herkes bu şartlara ve koşullara uymak zorundadır.

 
c. İnternet üzerinden yapılan her türlü iletişim, kanunlara göre yazılı belge olarak kabul edilmiştir. Üyelere; silahınız ruhsatlı mı, ruhsat çıkarmaya gerek var mı, ruhsatsız silah lazım vb. tarzı tuzak/istek mesajlar gönderemezsiniz. Bu türdeki bir girişiminiz yada çalışmanız, T.C.K 5237 Madde 37, 38, 39, 214, 217'ye göre hukuki olarak; isteğiniz, sorunuz yada eyleminiz "Durağan bir durumu (kişiyi) bilinçli bir şekilde teşvik ederek, aklını çelerek, suç işlemeye teşvik etmek, suçun ortaya çıkmasını sağlamak, sistemi ve 3.kişileri maddi ve manevi zarara uğratmak ve bu eylemden maddi - manevi menfaat sağlamak" yorumuna sebep olabileceğinden bu durum aleyhinizde kullanılabilir.

17. Uygulaması ne şekilde olursa olsun, başka bir kullanıcıya ait görseller, özgün yazı içerikleri, sahibinden izinsiz kullanılamaz. Ancak kamuya açık, ürünün üreticisine ait, kullanılması yönünde aksi bir uyarı olmayan her türlü görsel medya ve bilgi içerikli yazılar kullanılabilir.

18. Telif hakları ve eser, isim haklarına tecavüz edilemez. Her türlü telif hakkının izinsiz kullanımı sorumluluğu üyeye aittir. Silahalsat.com bu türden hakları denetlemekten sorumlu değildir. Bu sebeple silahalsat.com'a rücu kesinlikle mümkün değildir.

19. KULLANICI'nın herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması ve silahalsat.com üyelerine "spam mail, mesaj" göndermesi durumunda, silahalsat.com sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. Ayrıca KULLANICI fesih sebebiyle silahalsat.com'un uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

20. Silahalsat.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile silahalsat.com'un doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından dolayı KULLANICILAR, silahalsat.com'daki işlemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve devamında bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, silahalsat.com'un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı, işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve silahalsat.com'a üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.

21. Silahalsat.com, https://silahalsat.com web sayfası üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan KULLANICILAR'ın tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına sahiptir.

22. Silahalsat.com'un kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, silahalsat.com hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.
Bu web sitesi; Satıcılar ve Firmalar için ürünlerini sergilemek tanıtmak ve satışını yapmak yöntemini kullanır. Silahalsat.com Alıcı ve Satıcı arasındaki gerçek işleme dahil değildir. Dolayısıyla listelenen her ürün ve ilanın üzerinde gerçeklik, yasallık, kalite ve güvenliği üzerinde hiç bir kontrole sahip değildir. Satışın/Devrin tamamlanması yada ilanın sonuca ulaşıp ulaşmadığını kontrol edilememektedir. Tüm bu kontrollerin sorumluluğu kullanıcılarındır. Ayrıca yabancı uyruklu, reşit olmayan, iyi niyetli olmayan kişilerin de sisteme yanıltıcı bilgi vererek kayıt olabileceği riskini unutmayın.

23. Silahalsat.com ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.
Silahalsat.com bir ürünün satılması/devredilmesi sonrasındaki süreçte taşıma, ürünün temini, dolandırılma yada kayıp gibi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu tür riskleri engellemek için alıcı ve satıcılar her çevrim içi satış, ilan sitelerinde olduğu gibi kendi tedbirlerini almalıdır. Silahalsat.com üzerinden devir ilanı verdiğiniz ruhsata haiz ateşli silahlarınızı  devir işlemi tamamlanmadan vekalet yada noter satışı sonrası dahi olsa, teslim etmemelisiniz.

24. Silahalsat.com üzerinden yapılan açık artırmalar belirli oranlarda ücrete tabiidir. Açık artırma herhangi bir nedenle sona erdiğinde (Ürünün satışı, İlan sahibinin ilanı yayından kaldırması, ilan süresinin bitmesi), silahalsat.com tarafından belirlenen komisyon ve ücret tarafınıza yansıtılır. Açık artırma ilanı verirken bu ücretleri kabul etmiş ve açık artırmanın sona ermesi nedeniyle -bu paragrafta anılan- tarafınıza yansıtılacak olan ücretleri ödemeyi taahhüt etmiş olursunuz.

25. Silahalsat.com liste içeriği ile ilgili sorumluluk kabul etmez. Ancak Bir dolandırıcılık durumunda (ispat şartı gerekir) bizdeki mevcut bilgilerle size yardımcı olabiliriz. Ancak Siteye kayıt olurken sisteme girmiş olduğunuz bilgileriniz hiç bir zaman, bizim tarafımızdan 3. kişilere yada, reklam amaçlı kurumlara verilmez.

26.Ticari rekabet yönetmeliğinde yapılan kısıtlamalara göre, kullanıcılar, ateşli ve ateşsiz silahların reklamını yapamazlar. İlan veren yalnızca ürünü tasvir eden açıklamalar ve ürüne ait özellikleri girmelidir.

Üyeler arasındaki ve üyelerin 3. kişilere karşı hukuksal uyuşmazlıkları, Silahalsat.com internet sitesini bağlamaz.

Mücbir sebepler haricinde her türlü hukuksal anlaşmazlıklarında Türkiye Mahkemeleri yetkilidir. Üyelerimiz, bulundukları ülkenin kanunlarına uymakla mükelleftir.