Şartlar ve Koşullar (Üyelik Sözleşmesi)

Bu Web Sitesi; Her türlü silah, silah imalat, tamir, tanıtım ve satış ile bunlara ait tüm aksesuarların sistem üzerinden 3. kişilere ücretsiz satış, devrinin yapılması amacıyla kurulmuştur. Silahalsat.com bu sektörde faaliyet gösteren yerli firmaların gelişmesine katkıda bulunmak, denetimsiz silah ve materyallerinin alış, satışını az da olsa bir denetime kavuşturmak, kullanıcıların ürünlerini kolaylıkla tanıtmasını, satmasını ve devretmesini misyon edinmiştir. Eğer Silahalsat.com'un bu misyon dışına çıktığına dair düşünceleriniz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Silahalsat.com Üyelik Sözleşmesi

1. İş bu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), silahalsat.com tarafından işletilen www.silahalsat.com internet adresinde ürün alımı veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile silahalsat.com arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2. silahalsat.com'a üye olabilmek için üyelik formunun eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur. Silahalsat.com'a birden fazla üyelik yapılamaz. Farklı kullanıcı adları ile birden fazla üyelik oluşturan üyelerin hesapları, kendilerine bilgi verilerek silinir.

3. KULLANICILAR, silahalsat.com'a üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

4. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, silahalsat.com tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

5. silahalsat.com, SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

6. KULLANICILAR, silahalsat.com içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel sanal mağaza kurabilirler. Bu mağazada pazarlanacak ürünlerin tanıtımını silahalsat.com içerisinde de yapabilirler. Mağaza açmak isteğinde bulunan üyelerimiz, bu hizmetle ilgili ücretleri ödemek mecburiyetindedirler.

7. silahalsat.com siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz.

8. Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak silahalsat.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI veya KULLANICILAR hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

9. silahalsat.com tüm KULLANICILARIN kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 8. maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

10. KULLANICI, silahalsat.com tarafından kendisine verilmiş olan yada kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi yada kuruluşlara veremez.KULLANICI'nın işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan KULLANICI sorumlu olup, silahalsat.com bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için KULLANICI 'ya aynen rücu hakkına haizdir.

11. KULLANICI, silahalsat.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde silahalsat.com' un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için KULLANICI'ya aynen rücu edilecektir.

12. silahalsat.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

13. silahalsat.com'un iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri silahalsat.com tarafından saklanacaktır.

14. Üyelik sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICILAR dışında, üyeliklerini iptal eden KULLANICILAR, silahalsat.com' a başvurma suretiyle üyeliklerine geri alabileceklerdir.

15. silahalsat.com, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

16. silahalsat.com'un amacı, herkesin ilan verebileceği, ve sanal mağaza açarak ürünlerini pazarlayabileceği bir internet ortamı sağlamak ve milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden, silahalsat.com'a hiçbir sorumluluk yüklenemez. KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, silahalsat.com'un bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk yüklenemez.
İlan Verirken ilanınızın herhangi bir yasayı yada yönetmeliği ihmal etmediğinden emin olmalısınız. Sistemi kullanırken bir suç, toplumsal sorumluluk veya dolaylı yoldan kanun ve yönetmeliği ihmal yada teşvik etmemelisiniz. Unutmayın ki Sisteme girmiş olduğunuz her bilgi ve görüntü kendi sorumluluğunuz altındadır, Silahalsat.com ve 3. kişiler herhangi bir sorumluluk almaz.
Kullanıcılar hiç bir şekilde diğer üyelere illegal(yasal olmayan)içerikli taleplerde bulunamazlar ve bu türden niyeti olan yada hissettiren mesajlar ve istekler yollayamazlar. Burası Yasal bir portaldır ve bu sözleşmeyi kabul eden herkes bu şartlara ve koşullara uymak zorundadır.
İnternet üzerinden yapılan her türlü iletişim, kanunlara göre yazılı belge olarak kabul edilmiştir. Üyelere; silahınız ruhsatlı mı, ruhsat çıkarmaya gerek var mı, ruhsatsız silah lazım vb. tarzı tuzak mesajlar gönderemezsiniz. Bu türde bir girişiminiz yada çalışmanız T.C.K 5237 Madde 37-38-39 göre Hukuki olarak; isteğiniz yada sorunuz, "Durağan bir durumu(kişiyi)bilinçli bir şekilde teşvik ederek şuç ortaya çıkmasını sağlamak, sistemi ve 3.kişileri maddi ve manevi zarara uğratmak" yorumuna sebep olabileceğinden bu durum aleyhinizde kullanılabilir.

17. İsim hakkı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

18. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple silahalsat.com'a rücu kesinlikle mümkün değildir.

19. KULLANICI' nın herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması ve silahalsat.com üyelerine "spam mail" göndermesi durumunda, silahalsat.com sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. Ayrıca KULLANICI fesih sebebiyle silahalsat.com'un uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

20. Silahalsat.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile silahalsat.com' ın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, silahalsat.com'daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, silahalsat.com'un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı, işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve silahalsat.com'a üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.

21. silahalsat.com, www. silahalsat.com üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan KULLANICILAR'ın tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

22. silahalsat.com'un tamamıyla kontrolü dışında , internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, silahalsat.com hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.
Bu websitesi; Satıcılar ve Firmalar için ürünlerini sergilemek tanıtmak ve ihale yöntemiyle satışını yapmak yöntemini kullanır.Silahalsat.com Alıcı ve Satıcı arasındaki gerçek işleme dahil değildir. Dolayısıyla listelenen her ürün ve ilanın üzerinde gerçeklik, yasallık, kalite ve güvenliği üzerinde hiç bir kontrole sahip değildir. Satışın Tamamlanması yada ilanın sonuca ulaşıp ulaşmadığını kontrol edilmemektedir. Ayrıca Yabancı uyruklu yada reşit olmayan kişilerinde sisteme yanıltıcı bilgi vererek kayıt olabileceği riskini unutmayın.

23. silahalsat.com ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.
Silahalsat.com Bir malın yayınından satımına kadarki sürede taşıma,ürünün temini yada kayıp gibi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu tür bir riski engellemek için alıcı ve satıcılar kendi aralarında sözleşme formu yapıp imzalamalıdırlar.

24. Silahalsat.com üzerinden yapılan Açık Artırmalar belirli oranlarda ücrete tabiidir.Açık artırma herhangi bir nedenle sona erdiğinde (Ürünün satışı,İlan sahibinin ilanı yayından kaldırması, ilan süresinin bitmesi), silahalsat.com tarafından belirlenen Komisyon ve Ücret tarafınıza yansıtılır. Açık artırma ilanı verirken bu ücretleri kabul etmiş ve açık artırmanın sona ermesi nedeniyle -bu paragrafta anılan- tarafınıza yansıtılacak olan ücretleri ödemeyi taahhüt etmiş olursunuz.

25. Silahalsat.com liste içeriği ile ilgili sorumluluk kabul etmez.Ancak Bir dolandırıcılık durumunda (ispat şartı gerekir)Bizdeki Mevcut Bilgilerle size yardımcı olacağız.Ancak Siteye kayıt olurken sisteme girmiş olduğunuz bilgileriniz hiç bir zaman 3.kişilere yada, reklam amaçlı kurumlara verilmeyecektir.

26.Ticari rekabet yönetmeliğinde yapılan kısıtlamalara göre, kullanıcılar, ateşli ve ateşsiz silahların reklamını yapamazlar. İlan veren yalnızca ürünü tasvir eden açıklamalar ve ürüne ait özellikleri girmelidir.

Üyeler arasındaki ve üyelerin 3. kişilere karşı hukuksal uyuşmazlıkları, Silahalsat.com internet sitesini bağlamaz.

Mücbir sebepler haricinde her türlü hukuksal anlaşmazlıklarında Türkiye Mahkemeleri yetkilidir. Üyelerimiz, bulundukları ülkeninin kanunlarına uymakla mükelleftir.